Skip to content

Relevant Casting

Narrowcasting en Relevant Casting zijn vormen van “in-store”-marketing waarbij specifieke informatie wordt uitgezonden op een beeldscherm dat is afgestemd op een specifieke locatie en/of een specifieke doelgroep (bijv. promotie van haarproducten in een kapperszaak).

Het medialandschap kun je onderverdelen in drie vormen: paid, owned en earned media. De laatste jaren zijn de owned media toegankelijker geworden en is het effect van earned media is exponentieel toegenomen, dit komt doordat de consument via Social Media een podium heeft om zijn of haar stem te laten horen. Onderstaande visualisatie geeft goed weer hoe de verschillende vormen van media elkaar overlappen.

In de kern, waar de drie mediavormen elkaar overlappen, vindt er een ontwikkeling plaats naar ‘converged content’. Dit is de plek waar paid, owned en earned media elkaar ontmoeten. Hier kun je in principe aan verdienen, mits de uiting voldoende interessant en relevant is.

Dit is waar Relevant Casting op inspeelt. Het is dus zaak je investeringen in media niet alleen te focussen op het kopen van content, maar op het creëren en verspreiden van relevante en interessante content. Content waaraan je je merk kunt verbinden, en die vervolgens ook nog zo interessant en relevant is dat deze wordt gedeeld door klanten. Relevant Casting onderscheidt zich ten opzichte van Narrowcasting door de inhoud nog verder te specificeren en zo de kans op herkenning bij de consument te vergroten. Door Relevant Casting speel je in op future-proof retailing.

Belangrijkste voordelen van Relevant Casting ten opzichte van Narrowcasting:

  • Algehele doelgroep is onderverdeeld in kleine subgroepen;
  • Klant wordt direct en persoonlijk aangesproken;
  • Continue mogelijkheid tot aanpassing van content;
  • Continue mogelijkheid tot aanpassing verhouding content;
  • Drempelverlagende werking voor gerichte productverkoop;
  • Drempelverlagende werking voor interactie tussen klant en medewerker.
relevant-casting-v2

Relevant Casting

Prive-scherm
Klant krijgt informatie over specifieke producten
Meerdere playlists
Meerdere doelgroepen (sub-doelgroepen)
Gebruiker kan verhouding labeling aanpassen (in %)
Gemakkelijk in onderhoud
Software in de vorm van web-app
Direct-streaming
Laagdrempelige dienst- en productverkoop

Narrowcasting

Scherm voor iedereen
Klant krijgt informatie over alle producten
1 playlist
1 doelgroep
Vaste of geen labeling
Gecompliceerd in onderhoud door specialist
Externe hardware en software
Uploaden van content door specialist
Afstandelijke dienst- en productverkoop